Данни и поверителност

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които Lodkite.com получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Lodkite.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.
Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Lodkite.com, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

 

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми  Lodkite.com незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.
Lodkite.com осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.
Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. Lodkite.com не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

 

АНАЛИЗ

Lodkite.com използват Google Analytics (външна услуга), за да получи статистически данни за използването на уебсайта. Изпратената от браузъра информация също така се изпраща до оперираните от Google сървъри и се използва, за да предостави на Lodkite.com цялостни статистически данни за броя на посещенията. Тези данни са анонимни и не ни предоставят информация за точни адреси и имена на потребителите на сайта.

 

СИГУРНОСТ НА ПЛАЩАНИЯТА С КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ

Въвеждането на данните за картите може да става извън нашия сайт, което ни освобождава от отговорността за съхраняване на поверителна информация.